Quaggoth som PC

Quaggoths har ingen fastgitte stats, men hva jeg får ut av det blir det noe sånt som dette:
(Kan hende jeg blir nødt til å justere det litt før vi legger charen til i gruppen.)

+2 str +2 con -4 int
Medium size.
3 Hit Dice(“Levels”) of Monstrous Humanoid.
Speed: 30 ft. climb 30 ft.
+4 bonus to natural AC.
Natural weapon: Claws (1d4), Bite (1d4).
Scent ability.
Fear Immunity.
Darkvision 60 ft.
Level adjustment +2.

Quaggoth som PC

"Welcome to the Underdark" KamiSama KamiSama